• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Những bài thi biến động điểm sau phúc khảo làm thay đổi danh sách thí sinh dự ...
Thông tin với phóng viên Dân trí, Giám đốc sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, ông Đoàn Dụng cho biết: Trên cơ sở thông tin báo chí phản ánh và đơn thư của các thí sinh, UBND tỉnh đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác chấm thi tại hội đồng thi tuyển giáo viên của 10 huyện trong tỉnh. Công tác kiểm tra bắt đầu từ ngày 23/4/2018.Ngoài việc kiểm tra, ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0